Яндекс.Метрика
Sunkioji atletika Lietuvoje

LIETUVOS SUNKIOSIOS ATLETIKOS

ISTORIJA

1923-1939

Per amžius vienas svarbiausių vyro požymių buvo jėga. Vyrai, lenktyniaudami kilnodavo svarsčius, maišus, girnapuses ir kt. Jėga buvo reikalinga ginant savo būvį nuo priešų, valdant kardą, kuoką ar ietį mūšio iauke, raunant kelmus, kad ten galima būtų pasėti grūdą. Nebuvo išimtis ir lietuvių tauta. Gaila, tačiau rašytinių šaltinių apie mūsų fizinę kultūrą turime labai mažai. Sportas, sunkioji atletika Lietuvą pasiekė vėlai. Jau vyko Europos ir pasaulio sunkiosios atletikos čempionatai (taip pat Olimpinės žaidynės), o Lietuvos sportinis judėjimas dar nebuvo pasiekęs, kai tai jau buvo Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, ar Rusijoje, Pirmas Europos čempionatas — 1896 m. Roterdame, o pasaulio - 1988 m. Vienoje. Devyniolikto amžiaus devintajame dešimtmetyje susikūrė sunkiosios atletikos klubai Rygoje, Taline, Tartu, Sankt-Peterburge.

Pirmieji Nepriklausomos Lietuvos sunkiosios atletikos žingsniai buvo labai sunkūs. Atsirado "sporto veikėjų", nusistačiusių prieš sunkiąją atletiką (žalinga sveikatai?). Be to, nebuvo nei salių, nei inventoriaus, literatūros, nei trenerių bei tradicijų. Buvo tik noras, entuziazmas ir nedidelė patirtis, įgyta sportuojant Latvijos, Estijos ar Rusijos klubuose. 1923 metai, skaitomi Lietuvos sunkiosios atletikos vystymosi pradžia. Ši garbė tenka jaunai Lietuvos Dviratininkų Sąjungai (LDS), kuri gruodžio mėn. 29 ir 30 d., savo klube Kaune surengė savo pirmas pirmenybes. Pirmenybės prasidėjo gruodžio 29 d. 6 vai. vakare. Pradžioje vyko bokso rungtynės (ir taip buvo daugelį metų iki karo). Sunkumų kilnojime dalyvavo: B. Kveselevičius, LDS (80 kg, puss. sv.), R Klimavičius, LDS (64 kg, lengv. sv.), J. Šulginas, LDS (61 kg, lengv. sv.) ir be konkurencijos — V. Tarvydas, LFLS (Lietuvos Fizinio lavinimo sąjunga) 80 kg, (puss. sv.). 1925 m. vasario 8 d. Kaune Įvyko pirmosios tarptautinės varžybos su Estijos stipruoliais. Mūsiškiai pasirodė labai sėkmingai. Varžytasi trijose svorio kategorijose penkiakovėje. "Plunksnos sv." (60 kg) laimėjo V. Nitas — 287 kg, lengvame (67 kg) — J. Vasiliauskas — 290 kg ir tik sunkiame svoryje (+82,5 kg) nugalėjo svečias estas A. Raagas — 390 kg. Tai buvo gera pamoka. Prieš tai Kauno "Metalo" fabrike pagaminta jau antroji štanga, šįkart sverianti net 125 kg. 1925 m. Lietuvos pirmenybėse (pirmosiose) dalyvavo keturi klubai: LDS, LFLS, "Kovas" ir Šiaulių LFLS. Nugalėtojais tapo — "Plunksna" sv.J. Ruseckas (LDS), lengvo sv. — V. Nitas (LDS), vid. sv. F. Kavaliauskas (LFLS), puss. sv. — V. Tarvydas (LFLS). 1927 m. Lietuvos čempionatas vyko kovo 20-21 d. Kaune. Varžytasi keturkove-je (be rovimo dviem rankom). Nugalėtojais tapo: 60 kg — V. Nitas (LDS) 245


1 2 3 4 5 6

Literatūra - Bukletas LIETUVOS SUNKIAJAI ATLETIKAI - 75 METAI